Мэдээ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО
Товч танилцуулга


                                                         

                               СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 1994 оны 50 дугаар тогтоолыгүндэслэн Сүхбаатар дүүргийн биеийнтамир, спортын хороо нь Нийслэлийн Засаг даргын 1994 оны А/54 тоот, Сүхбаатардүргийн Засаг даргын 1994 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн захирамжаарбайгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Биеийн тамир,спортын  хороо нь БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ӨДӨР ТУТМЫН ХЭРЭГЦЭЭ БОЛГОЖ ХҮН АМЫН БИЕБЯЛДАРЫГ ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ, НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТООР ХИЧЭЭЛЛЭХ ТААТАЙ ОРЧИНГБҮРДҮҮЛЖ, ТЭДНИЙ БИЕ БЯЛДАРЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД дэмжин ажиллажбайна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Дүүргийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын,чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээ үйлажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах,

- Биеийн тамир, спортын байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээг өргөтгөх, тэнд ажиллагсадын мэдлэг, ур чадварыгдээшлүүлэх,

-  Хүн амын дунд биеийн тамир, чийрэгжилтийн талаарсургалт, сурталчилгаа явуулах,

-  Биеийн тамирын заал, талбай, кабинетийн ашиглалт,тохижилтонд хяналт тавьж ажиллах,

- Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа биеийн тамир,чийрэгжүүлэлтийн төв, клубуудын судалгааг гаргаж,тэдэнтэй хамтран ажиллаж үйлажиллааг нь идэвхижүүлэн ажиллах,

- Дүүргийн хэмжээнд зохиогдож байгаа төрөл бүрийнуралдаан тэмцээнүүд, нийтийн биеийн тамир болон спортын өдөрлөгүүдийг зохионявуулж, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох,

- Хүн амын эрүүл мэндийг эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх,хөдөлгөөний хомсдолыг багасгахад гол ажлаа чиглүүлэн ажиллах.

Тус хорооны даргаар : 

Х.Доржжүгдэр / 1994 Волейболын спортын мастер /

Ш.Бямбасүрэн /1994-2001  Үндэснийсурын спортын мастер /

М.Алтангэрэл / 2001-2020 /

Б.Мөнх-эрдэнэ 2020 оноос эхлэн тус тус ажиллаж байна.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.