Мэдээ

Зорилго, зорилт

Алсын хараа
Идэвхтэйамьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, биеийн тамир, спортын ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.
 
             Эрхэм зорилго
          Биеийнтамир, спортыг өдөр дутмын хэрэгцээ болгож хүн амын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх,хөгжүүлэх, нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчинг бүрдүүлж,тэдний бие бялдарын боловсрол, соёлыг дээшлүүлэхэд оршино. 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл