Мэдээ

Спорт заал болон чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.

Спорт заал болон чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.
Мэдээ

Сүхбаатар дүүргийн Спорт Хорооны мэргэжилтнүүд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах спорт заал болон чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах, төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажил үргэлжилсээр байна.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл